Права и Условия за ползване

Общи правила

Регистрация на потребители

Публикуване на обяви

Публикуване на новини

Публикуване в бизнес каталога

Публикуване на файлове (изображения, документи и др.)

Публикуване на събития в календара

Публикуване на коментари

 

 

 

Общи правила

Моля, прочетете внимателно и се запознайте с условията за ползване на сайта.

Чрез достъпа до и използването на този сайт, Вие се съгласявате с Условията и Правата, описани по - долу. Ако не сте съгласни с всички тези Условия, моля не използвайте този сайт.

Тези Правила и Условия на ползване, по отношение на използването на този сайт, по никакъв начин не променят условията на други споразумения.

Използвайки този сайт, Вие декларирате, че сте над 18 - годишна възраст и/или законно сте в състояние да приеме тези условия. Ако използвате сайта от името на друго лице, може допълнително да декларирате, че сте упълномощени да приемете условията на сайта и те са съгласни да поемат отговорност за нарушения на настоящите Условия.

Настоящите Права и Условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни. При зареждане на сайта се считате за обвързани с текста, който е актуален към момента. При всяка промяна zagabrovo.eu ще публикува датата на последна актуализация на настоящите Права и Условия за ползване. Ваше задължение е, да я посещавате периодично, за да се запознаете с новите Правила, ако има такива, тъй като те са обвързващи за Вас.

Собственост на сайта и неговото съдържание

Този сайт е собственост на zagabrovo.eu. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми, графики, данни, фотографски изображения, движещи се изображения, звук, илюстрации, софтуер, както и подбора и подреждането на съдържанието и друга информация, публикувани на този уеб сайт, са собственост на zagabrovo.eu и/или неговите лицензодатели и партньори. Относно съдържанието на реклами, публикувани в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, предоставили текстовете и материалите.

Използване на сайта

Потребителят се съгласява да използва предоставените му ресурси на сайта изцяло на свой риск.

Потребителят се задължава да използва сайта законосъобразно, няма право чрез сайта да публикува или разпространява материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или подлежат на авторско право, и/или на действащата нормативна уредба на Република България, както и, които без предварителното съгласие на zagabrovo.eu, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Попълването от страна на потребителите на данни, включващи лични и фирмени данни е доброволно. Публикуваната, фирмена, контактна информация ще бъде достъпна за всички потребители и посетители на сайта с оглед на нормалното му функциониране и предназначение.

Отговорност

zagabrovo.eu не носи отговорност за вреди или загуба на данни, причинени посредством предоставяните услуги. В това число хардуер, софтуер, компютърни програми или телекомуникационни съоражения. zagabrovo.eu не гарантира, че предоставените услуги, данни и програми ще бъдат постоянии и без грешки. zagabrovo.eu не гарантира, достоверността и сигурността на информацията (съдържанието), нито дава гаранция за резултатите, които могат да се получат при използването на уеб страницата, както и не носи отговорност за публикуването на материали нарушаващи авторски или човешки права на трети лица.

При никакви обстоятелства zagabrovo.eu не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Потребителя от получена информация. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация.

zagabrovo.eu има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на страниците на сайта, за да следи спазването на правилата за ползването, установени с настоящите Права и Условия, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. zagabrovo.eu си запазва правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали.

Потребителят носи пълната отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваната от него информация. Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от zagabrovo.eu за незаконното поведение на други потребители, в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

Въпреки всички мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, zagabrovo.eu не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена. zagabrovo.eu си запазва правото да използва информацията, която постъпва от потребителите. В отделни случаи може да използва тази информация за комуникация с потребителите, във връзка с промени в регистрационните и абонаментните правила, нови услуги или проблеми с регистрацията.

Претенции.

Потребителят се задължава да не търси отговорност от zagabrovo.eu за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя или от трето лице с неговите данни за достъп.

Прекратяване

zagabrovo.eu и Потребителят могат да прекратят това споразумение по всяко време. Без да ограничава това право, zagabrovo.eu си запазва правото по негово усмотрение по всяко време незабавно да прекрати достъпа на Потребителя до част от услугите или цялата система в случай на неприемливо поведение и действия от негова страна.

Съдържание

Потребителите на zagabrovo.eu нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения или части от сайта, без изрично разрешение. С ползване на услугите на сайта, вие предоставяте безвъзмездно на zagabrovo.eu разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява публикуваното от вас съдържание в сайта. zagabrovo.eu може да съдържа информация за сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. zagabrovo.eu няма контрол и не носи отговорност за актуалността, пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

 

Регистрация на потребители

При регистрацията Потребителят, трябва да премине през процеса на регистрация, като ни предоставите актуална, пълна и точна информация, както е указано в съответния формуляр. Освен това трябва да изберете парола и Потребителско име, което не е вече заето. Потребителското име не трябва да съдържа нецензурна или друг вид думи, нарушаващи права на трети лица, търговски наименования или други права на интелектуална собственност. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител на сайта. zagabrovo.eu не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Вие носите пълната отговорност за запазване на поверителността на Вашия акаунт и парола. Освен това носите отговорност за всички действия извършени от Вашия акаунт. Приемате да Ни уведомите незабавно в случай на неуторизирано използване на Вашия акаунт или друг пробив в сигурността. zagabrovo.eu не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва Вашия акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от zagabrovo.eu или трета страна, причинени от използването на Вашия акаунт и парола от трето лице.

Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си, и да уведомява незабавно zagabrovo.eu в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата. Потребителите могат по всяко време да проверяват, изтриват или променят част, и/или цялата въведена от тях информация свързана публикуван предмет и/или услуга за размяна, чрез личния си контролен панел и бутоните "Редактирай", "Промени", "Изтрий".

 

Публикуване на обяви

Всеки потребител се задължава да описва коректно основните характеристики на предмета за размяна/продажба/покупка (параметри, възраст, модел, произход и др.) , както и неговите евентуални дефекти. Обявите трябва да са написани на кирилица.

zagabrovo.eu не носи отговорност за некоректно публикувани текстове за размяна, продажба, закопуване или подаряване на предмети и услуги на потребителите. zagabrovo.eu си запазва правото да премахва всяка публикация с еднакво съдържание от един и същи потребител. zagabrovo.eu не се задължава да осъществява предварителен преглед на извършените публикации.

В случай на некоректно определена категория/подкатегория, zagabrovo.eu си запазва правото да премества обявата, като за това действие подателят ще бъде уведомен по email.

zagabrovo.eu има право да изтрива обяви с некоректно, обидно, заплашващо, спамово или сексуално съдържание.

Всеки има право да направи всяка обява VIP, чрез изпращане на SMS или връзка с нас. За да направите Вашата обява VIP кликнете на бутона "Направи VIP" и следвайте инструкциите. VIP обявите се показват преди обикновените. Имат различен привличащ вниманието дизайн. Показват се на началната страница. Ако при регистрацията е въведен линк (връзка) също се показва. Обява е VIP за платения период, след което тя отново става обикновена. След изпращане на SMS за обява, която вече е VIP периодът НЕ се удължава, а започва да тече наново. При проблем с VIP статуса на обявата потребителя трябва да сигнализира, за да бъде разрешен.

 

Публикуване на новини

Забранено е писането на български с латински букви! Ако получим известие или открием нецензурно съдържание обидни или мръсни думи и изрази, порнографски снимки и картинки, линкове към порнографски и секс сайтове, линкове към сайтове разпространяващи вируси и опасен софтуер, сайтове подклаждащи расизъм и етническа омраза, продаващи забранени лекарства и медикаменти в някоя статия, статията ще бъде незабавно изтрита. Също така за некоректни ще се считат повтарящи се статии. Не копирайте едно към едно статии от други сайтове! Възможността за публикуване на новини се парви с цел да се даде гластност на ставащото около нас.

 

Публикуване в бизнес каталога

Публикуването в каталога е напълно безплатно и доброволно. Всички предлагани от нас услуги, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност съобразена със законите на РБ. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога, като отговаря ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното й актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

zagabrovo.eu се задължава да публикува предоставената от фирмите актуална информация.

zagabrovo.eu запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на РБ, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При публикуване в каталога, Вие може да ползвате два плана:

- Безплатно публикуване – при този план ще се показва само част от въведените данни;
- Платено публикуване – ще се показват всикчи данни попълнени във формата за регистрацията и/или формата за редактиране.
За по-специални изисвания към страницата на Вашата публикация трябва да се свържете с нас.

 

Публикуване на файлове (изображения, документи и др.)

Файловете са достояние на всички потребители и гости на сайта. С публикуването им, Вие давате съгласието си тези файлове да бъдат достъпни за разглеждане от всички потребители и гости на сайта, като zagabrovo.eu не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта. Допустимите формати на файлове за приемане са оказани във формата за добавянето им.

Потребителите се задължават да не публикуват и да не разпространяват материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт. Също така да не публикувате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание, порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми, и морал. Да не се публикуват материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18 - годишна възраст. zagabrovo.eu запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване.

 

Публикуване на събития в календара

Публикуването на събитя в календара се усъществява от zagabrovo.eu и регистрирани потребители на сайта. Всеки потребител може да добавя лични и публични събития. Задължително е публикуването да става на кирилица. Събитията трябва да съдържат дата и/или час на провеждане, както и периодичност.

Забранява се публикуване на събития с невярно или подвеждащо съдържание. Също така да не се публикува конфиденциална информация или такава, открито засягаща интереси на трети лица, информация от порнографски етническа, религиозна и/или расов характер, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал. Да не се публикуват събития, със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18 - годишна възраст.

zagabrovo.eu не носи отговорност за истинността и точните дата и/или час на провеждане. zagabrovo.eu си запазва правото да не побликува или коригира събития не отоговарящи на настоящите условия.

 

Публикуване на коментари

zagabrovo.eu не носи отговорност за съдържанието на потребителските мнения, публикувани в частта за коментари. Всеки потребител, който публикува мнения, се съгласява с тези Условия за ползване на сайтa. За публикуване на мнение е необходимо да се попълнят необходимите полета във формата за писане на коментари. zagabrovo.eu след подаден сигнал, ще изтрива мнения, когато те съдържат: спам, не са по темата или непоискани търговски съобщения, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост , сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, порнографско съдържание , нарушаващо авторските права.

Ще бъде забранен достъпа до сайта на потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание. Ако потребител на сайта сметне, че коментар или коментари нарушават негови права или горните правила, може да напише възражение. Възражението ще бъде разгледано и ако е извършено нарушение, коментара или коментарите ще бъдат премахнати.

 

Текстът на настоящите Общи условия за ползване не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на zagabrovo.eu.

 

Последна актуализация: 06.02.2011г
Сайт от OmiCode
_